«   2017/09   »
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Archives
Today
709
Total
3,018,810
관리 메뉴

아이보이 iBoy (2017) 본문

감동스토리/영화

아이보이 iBoy (2017)

Ryu.S.H 2017.03.08 22:25

아이보이 iBoy (2017)

총기사고로 우연히 초능력(?)이 생긴 주인공이 사랑하는 여자를 위해 고군분투하는 내용입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

출처 - http://movie.naver.com/movie/bi/mi/basic.nhn?code=158563

 

저작자 표시 비영리 변경 금지
신고
댓글 (0)
댓글쓰기 폼